Skön­het

Plaza Kvinna - - MODE / SHOPPING -

När hög­som­ma­ren änt­li­gen är här spen­de­rar vi da­gar­na bak­åt­lu­ta­de i sol­sto­len. Vad pas­sar då bätt­re än åtrå­värd skön­hets­läs­ning? Dyk ner i vårt eko­re­por­tage på si­dan 108, där vi har in­ter­vju­at fy­ra kvinn­li­ga ent­re­pre­nö­rer som gjort svensk hud­vård till ett in­ter­na­tio­nellt fe­no­men. För den som sö­ker som­mar­tips kom­mer även det! En skim­ran­de bron­zer är nå­got som verk­li­gen kan för­gyl­la en sol­kysst hud – på si­dan 107 har re­dak­tio­nen tes­tat sä­song­ens bäs­ta. Dess­utom går vi ige­nom må­na­dens vik­ti­gas­te skön­hetsny­he­ter och ger en steg för steg-gui­de till hur du ska­par den oe­mot­stånd­li­ga wet-loo­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.