Må­na­dens fa­vo­rit

Plaza Kvinna - - SPANING / HÄLSA -

Sve­ri­ges le­dan­de pro­te­in­bars har bli­vit som­ma­rens själv­kla­ra glassval! Se­dan star­ten 2016 har Ba­re­bells bli­vit en rik­tig fa­vo­rit och in­för som­ma­ren lan­se­rar de si­na bars i glass­form, med sam­ma po­pu­lä­ra sma­ker som ti­di­ga­re. Ny­he­ter­na är lad­da­de med pro­te­in (10g/100g) och är fria från till­satt soc­ker. Glas­sar­na kos­tar cir­ka 30 kro­nor styck. Re­dak­tio­nens fa­vo­rit sta­vas Ca­ra­mel Cashew. Vil­ken blir din?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.