Push Play

Plaza Kvinna - - SPANING / HÄLSA -

Den per­fek­ta hög­ta­la­ren för ut­om­hus­t­rä­ning kom­mer från Ur­ba­nis­ta! Mo­del­len Mel­bour­ne är till­ver­kad i fick­for­mat och har en spel­tid på sex tim­mar vil­ket gör att du kan lyss­na var du vill och när du vill. Hög­ta­la­ren är dess­utom re­si­stent mot vat­ten­stänk. Helt klart som­ma­rens bäs­ta tek­nik­pryl! Tråd­lös hög­ta­la­re, 699 kr, Ur­ba­nis­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.