Vär­de­ra Väts­kan

Plaza Kvinna - - SPANING / HÄLSA -

En ter­mos­flas­ka med bå­de hög kva­li­tet och stil­sä­ker ut­si­da? Ja, tack! Nu­an­ce har vun­nit bå­de iF World De­sign Gui­de-pri­set och Red Dot Award och hål­ler verk­li­gen vad den lo­var. Va­re sig du sit­ter på kon­to­ret, tar ett svet­tigt dans­pass el­ler so­lar på stran­den ser flas­kan till att läs­kan­de dryck för­blir kall i ett helt dygn sam­ti­digt som att varm dryck hålls i rätt tem­pe­ra­tur i 12 tim­mar. Nu­an­ce kom­mer i tre oli­ka fär­ger: svart, blå och ro­sa. Ald­rig mer väts­kebrist! Ter­mos­flas­ka, 349 kr/350 ml, Nu­an­ce.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.