FALKENBERG STR ANDB AD

Plaza Kvinna - - RESOR -

Havs­bad­sal­lén 2a Jag ser all­tid till att ta någ­ra da­gar på Fal­ken­bergs Strand­bad för att ba­ra kopp­la av, oav­sett om det är i de­ras spa-av­del­ning el­ler på stran­den pre­cis ne­dan­för ho­tel­let. Jag har va­rit där var­je som­mar i sex år, in­te minst för att det är väl­digt barn­vän­ligt med sto­ra lek­rum för de små.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.