VI­VECA STENS Sand­hamn

Plaza Kvinna - - RESOR -

Min fa­milj har haft hus i Sand­hamn i över hund­ra år och jag har svårt att tän­ka mig att va­ra nå­gon an­nan­stans om som­ma­ren. Det räc­ker med att jag går om­bord på Wax­holms­bå­ten för att lug­net ska in­fin­na sig. Jag blir glad så fort jag ser si­lu­et­ten av det lil­la ösam­häl­let som ba­ra har 90 året-runt-bo­en­de men näs­tan 3 000 som­mar­gäs­ter – och rys­ligt många mord … Här är mi­na tips!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.