Mo­de­re­dak­tö­rens val

Plaza Kvinna - - INNEHÅLL -

Över­gång­en från se­mester­liv till kon­tor är in­te all­tid så lätt. Jag för­läng­er som­ma­ren med skö­na plagg , gyl­le­ne smyc­ken och lek­ful­la de­tal­jer. Till­sam­mans upp­fyl­ler de kra­ven på bå­de job­bet och ljum­ma kväl­lar på stan. Ef­ter all stress fö­re se­mestern har jag även lo­vat mig själv att vår­da kropp och själ bätt­re. Feng shui in­spi­re­rar och kan anam­mas i kar­riä­ren, privat, stil­mäs­sigt och i ditt hem för ett ba­lan­se­rat liv. Med ett starkt in­re är vi re­do för en fullspäc­kad höst! Nu kör vi!

01. Guld­plä­te­rat hals­band, 1 050 kr, Blue Bil­lie. 02. Sol­glas­ö­gon, 1 299 kr, Chi­mi Ey­ewear. 03. Ma­ri­ne Ener­gy ögon­mask, 520 kr, Shangs­pree. 04. Bon­sa­i­träd från Bon­sai Mi­rai. 05. Hårkläm­ma, 20 kr, Glit­ter. 06. Guld­kloc­ka, 197 070 kr, Car­ti­er. 07....

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.