La­te sum­mer ro­man­ce

Plaza Kvinna - - INNEHÅLL - Fo­to­graf sand­ra my­hr­berg sty­list kaj­sa svens­son

Låt dig hän­fö­ras av den svens­ka sen­som­ma­ren och in­spi­re­ras av na­tu­rens vär­man­de ku­lö­rer. Ro­man­tiskt ski­ra ty­ger, fe­mi­ni­na blom­möns­ter och sve­pan­de sil­hu­et­ter.Vå­ga bry­ta av den an­nars dröm­li­ka sti­len med obe­hand­la­de me­tall­smyc­ken med rå struk­tur och för­stärk käns­lan av na­tu­rens al­la fan­tas­tis­ka kon­tras­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.