Sten­boc­ken

23 dec–20 jan

Plaza Kvinna - - ASTRO / AUGUSTI -

Ditt sin­ne för eko­no­mi kan hjäl­pa and­ra per­so­ner, men du bör lig­ga lågt när det kom­mer till per­son­li­ga ut­gif­ter. Re­la­tio­ner i kar­riä­ren kan bringa fram­gång och för­bätt­ra ditt ryk­te. Öka för­stå­el­sen och med­käns­lan för varand­ra. Din topp: 5, 12 Ligg lågt: 9, 13 Må­na­dens råd: Öpp­na möj­lig­he­ten till dju­pa­re kon­takt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.