Ox­en

21 april–21 maj

Plaza Kvinna - - ASTRO / AUGUSTI -

Bra må­nad för häl­sa. Ska­pa för­änd­ring kring då­li­ga va­nor och kom i form. Upp­fyll per­son­li­ga be­hov i fa­milj- och pri­vat­li­vet. Stå upp för det som är be­ty­del­se­fullt och vå­ga släp­pa det som in­te läng­re känns me­nings­fullt i yr­kes­li­vet. Din topp: 5, 14 Ligg lågt: 9, 21 Må­na­dens råd: Be in­te om ur­säkt för vem du är.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.