Vat­tu­man­nen

21 jan–18 feb

Plaza Kvinna - - ASTRO / AUGUSTI -

Sa­ker och ting kanske in­te går ex­akt som du har tänkt dig. Din ener­gi­ni­vå är läg­re så för­sök tack­la svå­rig­he­ter di­rekt. Bra pe­ri­od för re­la­tio­ner och di­na vän­ner kan ge go­da råd. Re­sor och ut­bild­ning lig­ger helt rätt ef­ter den 7:e. Din topp: 14, 20 Ligg lågt: 18, 24 Må­na­dens råd: Ut­veck­la kons­ten att fin­na dig själv på nytt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.