Stay Per­fect Ma­sca­ra.

Plaza Kvinna - - SKÖNHET / NYHETER -

Den sma­la gum­mi­bors­ten gör det en­kelt att kom­ma åt även de mins­ta fran­sar­na, och den lät­ta for­mu­lan ger bra färg och längd – se­pa­ra­tio­nen kun­de dock va­rit nå­got bätt­re. Sit­ter bra men bör­jar smu­la nå­got när vi kör vårt hår­da vat­ten­test. Bra när på­frest­ning­ar­na in­te är för sto­ra. 179 kr. Be­tyg: 3,5/5

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.