Wux i

Plaza Kvinna - - SPANING / HÄLSA -

Här lig­ger Lings­han Sce­nic Spot som bäst för­kla­ras som en enorm budd­his­tisk nö­je­spark. De fles­ta be­sö­kar­na är ki­ne­ser som kom­mer för att lyss­na på ope­ran i Brah­ma Pa­la­ce, fo­ta mun­kar­na vid temp­let och vid­rö­ra Budd­has fot för att få tur. Räk­na med att spen­de­ra minst en halv­dag i parken och mis­sa in­te den 86 me­ter höga kop­par­sta­tyn Lings­han Grand Budd­ha. En rik­tig showstop­per!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.