Mo­de

Plaza Kvinna - - MODE / TREND -

Häng med oss upp på flot­ta ter­ras­ser med ut­sikt över Stock­holms takå­sar och ner un­der mark till tun­nel­ba­nan. Med en ny sä­song i sik­te är det hög tid att svi­da om för jobb. Klas­sis­ka plagg med en spän­nan­de touch i po­wer dres­sing-an­da vi­sar vägen till sä­song­ens bäs­ta jobb­mo­de. På si­dan 104-109 har vi in­te ba­ra listat de snyg­gas­te ut­an även de mest prak­tis­ka plag­gen för en tren­dig kon­tors­stil i som­mar­vär­men. Har du där­e­mot lyx­en med sen se­mes­ter el­ler ba­ra svårt att släp­pa ta­get om som­ma­ren kan du dröm­ma dig bort en stund till. Vi bju­der på den per­fek­ta sen­som­marsti­len med ro­man­tis­ka plagg i ski­ra ma­te­ri­al.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.