Mo­de­job­bet från Stock­holms in­nerstad in­spi­re­rar den kom­man­de höst­gar­de­ro­ben.

Plaza Kvinna - - INNEHÅLL -

Den ste­re­o­ty­pa kon­tors­sti­len as­so­cie­ras of­tast med mas­ku­li­na plagg, men vem har sagt att det mås­te va­ra ne­utra­la ku­lö­rer och trå­ki­ga de­tal­jer som gäl­ler på job­bet? Det är dags att ba­na väg för ett nytt bu­si­nes­smo­de där den man­li­ga jobb­loo­ken får mö­ta en vär­dig mot­stån­da­re. Ny sä­song = ny stil. Så in­ta hös­ten i sann po­wer dres­sing-an­da. Låt klas­sis­ka plagg i liv­ful­la ku­lö­rer mat­chat med fe­mi­ni­na de­tal­jer i form av puffär­mar och mönst­ra­de sja­lar vi­sa vägen. Fo­to­graf Jo­se­fi­ne Bäck­ström sty­list Sa­ra Sa­deg­hi

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.