For the Lo­ve of Pat­terns

Plaza Kvinna - - CONTENT - Fo­to­graf joe lai sty­list ja­h­wan­na berglund

Den mi­ni­ma­lis­tis­ka svens­ka sti­len får i år ge vi­ka då hös­ten bju­der på spän­nan­de möns­ter­kom­bi­na­tio­ner. Det rå­der inga tvi­vel om vil­ket år­tio­en­de som står för in­spi­ra­tio­nen den­na höst och den mönst­ra­de tren­den bärs bäst med bre­da ax­lar, vo­lang­er och maf­fi­ga smyc­ken. Med geo­met­ris­ka for­mer, bloms­ter och djur­tryck i lyx­i­ga 80-tals­sil­hu­et­ter får du en bå­de lek­full och fe­mi­nint kax­ig stil på ett kick.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.