Det se­nas­te in­om trä­ning och häl­sa

Plaza Kvinna - - CONTENT -

Ba­nan­bröd med ko­kosyog­hurt? El­ler rot­sel­le­ri­sop­pa med kris­pig grönkål? Boken The New Green Pro­te­in av Therese El­gquist gui­dar dig som vill äta mer växt­ba­se­rat men sam­ti­digt vill slip­pa oron över att mis­sa vik­ti­ga nä­rings­äm­nen. Re­cept blan­das med ren och skär kun­skap kring främst pro­te­in. Vil­ka är egent­li­gen de 20 bäs­ta grö­na pro­te­inkäl­lor­na? Vil­ken mängd pro­te­in bor­de du få i dig för att må bra? Och hur la­gar du växt­ba­se­ra­de rät­ter som bå­de är go­da och in­ne­fat­tar allt krop­pen be­hö­ver? The New Green Pro­te­in har sva­ren och finns i bu­tik från bör­jan av sep­tem­ber. Ne­dan föl­jer bokens re­cept på kikärts- och fröknäc­ke.

Du be­hö­ver:

1 dl kikärt­s­mjöl 1,5 dl pumpakär­nor 1,5 dl sol­roskär­nor 0,5 dl ska­la­de hampafrön 1,5 msk chi­a­frön 1,5 msk psyl­li­um­husk 0,5 tsk havs­salt 2 dl vat­ten 2 msk kall­pres­sad oliv­ol­ja

Gör så här:

1. Blan­da al­la tor­ra in­gre­di­en­ser i en bun­ke. Ko­ka upp vat­ten och ol­ja, slå det över den tor­ra bland­ning­en och knå­da ihop till en deg. Kav­la ut hälf­ten tunt mellan två bak­plåts­pap­per. Gör li­ka­dant med den and­ra hal­van. Strö över flingsalt och plat­ta till. Låt stå i minst 30 mi­nu­ter. 2. Värm ug­nen till 175 gra­der. Gräd­da ett knäc­ke i ta­get i mit­ten av ug­nen i 20 mi­nu­ter, ta ut och vänd för­sik­tigt knäc­ket och gräd­da i yt­ter­li­ga­re 10 mi­nu­ter tills det är helt torrt och kris­pigt. Låt sval­na på gal­ler.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.