Bel­le Épo­que

Plaza Kvinna - - CONTENT - Av Jen­ni­fer Winston

Vi skan­di­na­ver får of­ta kom­pli­mang­er för vår go­da smak när det kom­mer till in­red­ning. En stor or­sak till det är för­stås den mängd tid vi spen­de­rar i vå­ra hem un­der vin­ter­halv­å­ret. Låt det bli en bra upp­ma­ning till att sat­sa li­te ex­tra på ditt hem just nu. Så ut med den ste­rilt vi­ta in­red­ning­en och väl­kom­na istäl­let den nya sä­song­en! Vi dröm­mer om mörk­må­la­de väg­gar, gam­la knar­ran­de trä­golv och möb­ler med tex­tur. Lägg tid på att in­re­da ditt hem ef­ter hur lju­set för­änd­ras och ska­pa en har­mo­nisk till­flyktsort. När dagarna blir kor­ta­re blir ett vitt hem för stor kon­trast till mil­jön ut­om­hus. Hit­ta istäl­let in­spi­ra­tion i höst­mörk­ret med allt från obe­hand­lad rot­ting och mörkt trä till mjukt skinn med bå­de blan­ka och ruf­fi­ga ytor. Be­ja­ka mörk har­mo­ni i höst.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.