Fa­shion Trend Re­port F/W 2018

Plaza Kvinna - - CONTENT -

År­tion­det med ax­el­vad­dar, plast­smyc­ken och mar­ke­ra­de mid­jor är till­ba­ka. Ba­len­ci­a­ga, Marc Jacobs, Ver­sa­ce, Saint Lau­rent och Bal­main är ba­ra en hand­full av al­la de mo­de­hus som anam­mat 80-ta­lets ex­tra­va­gan­ta de­tal­jer och ty­pis­ka sil­hu­et­ter den­na sä­song. Lyx­i­ga, bredax­la­de ko­sty­mer träng­des på ca­t­wal­ken med bå­de spor­ti­ga ne­on­fär­ger och taft­klän­ning­ar med vo­lang. När 80-ta­let gör come­back spa­ras det in­te in på kru­tet och det rå­der de­fi­ni­tivt inga tvi­vel om vil­ket år­tion­de som är sä­song­ens mest pro­mi­nen­ta trend. Vi ser fram emot en mo­de­höst i sann 80-tal­san­da där Iris Ap­fels mot­to Mo­re is mo­re and less

is a bo­re får le­da vägen.

marc jacobs

Klän­ning, 1 499 kr, Asos.

Skor, 11 180 kr, Ba­len­ci­a­ga.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.