Ring­lan­de rö­rel­ser

Plaza Kvinna - - JUST NU / SPANING -

Me d böl­jan­de me­tal­ler, sti­li­se­ra­de ljud­vå­gor och har­mo­nis­ka for­mer har hös­tens smyc­ken från Ed­blad in­spi­re­rats av li­vets väg­skäl. I kol­lek­tio­nen Mo­ve­ment har de­signstu­di­on ska­pat sig­na­tur­se­ri­er ut­i­från de hän­del­ser i li­vet som of­ta dy­ker upp och ut­ma­nar – men som se­na­re ska­par rum för nystart. De­lar ur se­ri­en lan­se­ras från och med slu­tet av au­gusti.

Jac­ka, 3 500 kr, Dream Rain Co­at.

Ör­häng­en, 249 kr, Ed­blad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.