Ny vi­sion hos Botte­ga Ve­ne­ta

Plaza Kvinna - - JUST NU / SPANING -

Ef­ter 17 år läm­nar To­mas Mai­er det ita­li­ens­ka mo­de­hu­set Botte­ga Ve­ne­ta – och plat­sen som Cre­a­ti­ve Director tas över av Da­ni­el Lee. Den 32-åri­ge eng­els­man­nen har ar­be­tat hos Mai­son Mar­gi­e­la, Ba­len­ci­a­ga och Don­na Ka­ran in­nan han 2012 gick över till Cé­li­ne och ti­teln director of Re­a­dy-to-We­ar design. Lee ser fram emot sitt upp­drag och hans förs­ta kol­lek­tion för mär­ket vi­sas SS19. – Jag är bå­de ärad och ex­al­te­rad över att få fö­ra vi­da­re det arv som ska­pats hos Botte­ga Ve­ne­ta un­der de se­nas­te fem de­cen­ni­er­na. Sam­ti­digt som jag vill be­va­ra hu­sets dna, hant­verk, kva­li­tet och ele­gans ser jag fram emot att ut­veck­la det som ti­di­ga­re va­rit och bi­dra med mo­der­ni­tet och nya per­spek­tiv, sä­ger Da­ni­el Lee.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.