ur­ban w est

Plaza Kvinna - - MODE / TREND -

He­la värl­den li­der av Westworld- fe­ber och vän­tan på sä­song två var minst sagt olid­lig. Vi bän­ka­de oss dess­utom in­för pre­miä­ren med ex­tra spän­ning när se­ri­en in­te ba­ra fick ett, ut­an två blå­gu­la till­skott. Mo­de­värl­den har fat­tat ga­lop­pen och de väst­li­ga vin­dar­na drog in över ca­t­wal­ken re­dan för­ra sä­song­en. Nu blå­ser de star­ka­re än nå­gon­sin och Lou­is Vuit­ton vi­sar med enk­la men ef­fekt­ful­la de­tal­jer hur sti­len bärs upp på bäs­ta sätt. Anam­ma den mer ned­to­na­de och so­fisti­ke­ra­de va­ri­an­ten med en kan­tig gaucho­hatt à la Zor­ro, mjuk moc­ka och bre­da mid­je­bäl­ten. Kliv i ett par vas­sa cow­boy­boots och du är re­do att kic­ka igång en ny sä­song.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.