Ljus­sätt din träd­gård

Plaza Kvinna - - PORTRÄTT -

Sol­cell­slam­pan – lad­dar på da­gen, ly­ser om nat­ten! Att in­re­da och ska­pa en stäm­nings­full träd­gård blir allt vik­ti­ga­re. Ett en­kelt sätt att för­länga var­ma som­mar­kväl­lar, inga slad­dar el­ler in­stal­la­tion, ba­ra att pla­ce­ra ut.

ASSISI 7810- 000 So­lar

GROUND SPOT 7857-310

ASSISI 7628- 000 So­lar

ASSISI 7809- 000 So­lar

ASSISI 7109-752 High Po­wer LED So­lar

ASSISI 7808- 000 So­lar

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.