Hoodie Up!

Plaza Kvinna - - MODE / SHOPPING -

Vi häl­sar sä­song­ens skö­nas­te plagg väl­kom­men in på mo­desce­nen: hoodi­en! Det är dags att slu­ta ”lå­na” pojk­vän­nens el­ler kill­kom­pi­sens och fak­tiskt in­ve­ste­ra i din egen, för den här kom­mer du få an­vän­ding för. Låt dig in­spi­re­ras av Victo­ria Beck­ham och bryt av de spor­ti­ga in­sla­gen med lack­skor och dres­sa­de byx­or.

04 01. Grön hoodie, 299 kr, We­ek­day/Za­lan­do. 02. Svart hoodie, 2 900 kr, Filip­pa K. 03. Ru­tig hoodie, 579 kr, Ri­ver Is­land. 04. Li­la hoodie, 399 kr, B. Young. 05. Väs­ka, 6 990 kr, Buk­vy. 06. Byxa, 1 395 kr, Bru­uns Ba­zaar. 07. Guld­ör­häng­en med kvarts, 4 900 kr, Efva Att­ling. 08. Sling­backs, 799 kr, Za­ra.

02

01

03

06

05

08

07

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.