Sil­ky Dres­sed

Plaza Kvinna - - MODE / SHOPPING -

In­spi­re­ras av Botte­ga Ve­ne­ta och anam­ma din gla­mou­rö­sa si­da med en här­ligt slin­kig si­denklän­ning. Mat­cha med pumps och sjal för en kvälls­look el­ler klä ner den med snea­kers och få an­vänd­ning av klän­ning­en även till var­dags. Bär då gär­na en skjor­ta el­ler tunn po­lo un­der för att få till ett coo­la­re ut­tryck.

01. Svart si­denklän­ning, 1 900 kr, Filip­pa K. 02. Mönst­rad klän­ning, 499 kr, Man­go. 03. Bei­ge klän­ning, 990 kr, Ar­ket. 04. Li­la klän­ning, 449 kr, Che­ap Mon­day/ Za­lan­do. 05. Väs­ka, 3 375 kr, Mi­chael Mi­chael Kors. 06. Kap­pa, 7 900 kr, Filip­pa K. 07. Sjal, 755 kr, Don­ni Charm. 08. Pumps, 2 299 kr, Ti­ger of Swe­den.

06 08

03

02

01

04

07

05

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.