Skön­het

Plaza Kvinna - - SKÖNHET -

Nu läm­nar vi som­ma­ren bakom oss och blic­kar fram­åt mot en ny, spän­nan­de skön­hets­höst. Som van­ligt bju­der Pla­za Kvin­na in till in­spi­re­ran­de skön­hets­läs­ning. Mis­sa in­te vårt test av fär­ga­de bryn­ma­sca­ror på si­dan 139 – en pro­dukt som in­te ba­ra hål­ler bry­nen på plats ut­an även ad­de­rar färg och vo­lym. Vi gui­dar er ock­så ge­nom den här må­na­dens vik­ti­gas­te skön­hetsny­he­ter, där vi ut­vär­de­rat tre nya, fukt­gi­van­de she­et-masks. Dess­utom pre­sen­te­rar vi en steg för steg-guide till hur du ska­par en so­fisti­ke­rad beau­ty­look, där den bär­fär­ga­de läp­pen står i fo­kus.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.