Gör så här

Plaza Kvinna - - SKÖNHET -

Ap­pli­ce­ra en lätt och fukt­gi­van­de founda­tion över he­la an­sik­tet.

An­vänd en con­ce­a­ler i en nå­got lju­sa­re ny­ans för att täc­ka och lju­sa upp ögon­om­rå­det.

Ska­pa en snygg form på bry­nen med en trans­pa­rent ögon­bryns­gel, bors­ta upp­åt och ut­åt.

Sätt färg på läp­par­na med ett läpp­stift i en mörk­röd ny­ans.

De­la upp hå­ret i en bred sid­be­na och fäst det gans­ka långt bak med en kläm­ma. För att ad­de­ra kon­troll och glans, an­vänd en sty­ling­pro­dukt som ger lätt stad­ga.

Av­slu­ta med ett läpp­stift i en bä­rig ton.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.