Ett mo­deäpp­le som in­te fal­ler

Plaza Kvinna - - SPANING / HÄLSA - Av Ca­ro­li­ne Thörn­holm

Skyskra­por, gu­la tax­i­bi­lar och ne­on­skyl­tar. Sta­den är en smält­de­gel av kul­tu­rer, na­tio­na­li­te­ter och af­färs­möj­lig­he­ter. Allt är stör­re, pam­pi­ga­re och maf­fi­ga­re än nå­gon an­nan­stans. Viss­te du till ex­em­pel att Em­pi­re Sta­te Buil­ding är så stor att den har ett eget post­num­mer? Likt en in­bi­ten Newyork-bo lis­tar Pla­za Kvin­na vil­ka ho­tell, kro­gar, brunch­stäl­len och tak­ba­rer som gäl­ler. Och med New York Fa­shion Week runt hör­net finns det inga ur­säk­ter att in­te ta sig dit med stil.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.