Co ck’s and cows

Plaza Kvinna - - SPA­NING / HÄL­SA -

Låt in­te nam­net lu­ra dig, dans­kar­na är kän­da för sin råa hu­mor. Här står cock’s för cock­tails och cows för ham­bur­ga­re – en per­fekt mix om du frågor oss. Det finns fle­ra stäl­len runt om i stan men prin­ci­pen är den­sam­ma; grym­ma bur­ga­re med nyska­ka­de drin­kar – från klas­si­ker­na du in­te kan va­ra ut­an till hu­sets sig­na­tur­cock­tails. Bra drag och of­ta full­satt!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.