Ill ing­ar­na

22 maj–21 ju­ni

Plaza Kvinna - - ASTRO / OK­TO­BER -

Ef­ter den 9:e bör­jar en po­si­tiv pe­ri­od för häl­sa och väl­be­fin­nan­de om du är be­redd på att gö­ra nå­got ex­tra för krop­pen. Sat­sa på häl­so­sam­ma ru­ti­ner och und­vik då­lig kost, det kan ge onö­di­ga pro­blem. Din topp: 4, 19 Ligg lågt: 18, 27 Må­na­dens råd: Ska­pa en po­si­tiv livs­ba­lans.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.