Le­jo­net

24 ju­li–23 aug

Plaza Kvinna - - ASTRO / OK­TO­BER -

Det kan kom­ma ovän­ta­de för­änd­ring­ar i din kar­riär som först ver­kar be­svär­li­ga men som se­na­re kom­mer att vi­sa sig gynn­sam­ma. Ska­pa större frihet och själv­stän­di­ga­re var­dags­ru­ti­ner som ger plats åt din kre­a­ti­vi­tet. Din topp: 9, 13 Ligg lågt: 10, 17 Må­na­dens råd: Ut­nytt­ja di­na re­sur­ser fullt ut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.