Vä­du­ren

21 mars–20 april

Plaza Kvinna - - ASTRO / OK­TO­BER -

Un­der de förs­ta två vec­kor­na finns risk för kon­flik­ter med vän­ner och i grupp­si­tu­a­tio­ner. Oli­ka vär­de­ring­ar kan trig­ga spän­ning och osäm­ja. Ef­ter den 13:e kan du läm­na ett pro­blem bakom dig som hängt över dig i fle­ra må­na­der. Din topp: 12, 28 Ligg lågt: 8, 22 Må­na­dens råd: Se fram­åt med till­tro.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.