Vat­tu­man­nen

21 jan–18 feb

Plaza Kvinna - - ASTRO / OK­TO­BER -

Det kan gö­ra gott med en ökad dos av so­ci­alt um­gänge ef­ter en tid av pro­blem. Gör hös­ten till en gläd­jens tid för ro­man­tik, vän­skap och kär­lek. Nu krävs dock ge­nom­tänk­ta ru­ti­ner som går på räls för att du ska hin­na med all­ting. Din topp: 4, 19 Ligg lågt: 17, 24 Må­na­dens råd: Re­a­li­se­ra det du öns­kar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.