Mo­de

Plaza Kvinna - - MO­DE -

I det här num­ret kan du fros­sa bland hös­tens ab­so­lut bäs­ta yt­ter­plagg! Bå­de på si­dan 66 där vi nog­grant valt ut sä­song­ens tren­di­gas­te jac­kor och kap­por och i det ex­tra långa mo­de­job­bet fo­to­gra­fe­rat på Nor­ges ma­gis­ka kust­sträc­ka. Häng även med till vack­ra Borg­holm i Dan­mark och för­läng som­mar­plag­gen på ett kick med mjukt stic­ka­de och lur­vi­ga plagg. I van­lig ord­ning har Pla­za Kvin­nas re­dak­tion valt ut si­na per­son­li­ga fa­vo­ritvis­ning­ar in­för hös­ten och vin­tern och du bjuds på allt ifrån fe­mi­ni­na sil­hu­et­ter till kax­i­ga 80-tals plagg. Så lu­ta dig tillbaka och njut av ett full­ma­tat num­mer med det bäs­ta höst­mo­det!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.