ou­ter­wear lo­ve

Plaza Kvinna - - MO­DE - Fo­to­graf jan­ne rugland sty­list afaf ali

Låt dig hän­fö­ras av Nor­ges kust med vin­den i hå­ret och sand mel­lan tår­na. Skirt sve­pan­de läng­der mö­ter mas­ku­li­na ko­sty­mer och gi­vet­vis bju­der vi på hös­tens ab­so­lut bäs­ta yt­ter­plagg. In­spi­re­ras av fe­mi­ni­na klän­ning­ar, coutu­re­plagg och tid­lö­sa sil­hu­et­ter för en trend­sä­ker och vär­man­de stil i höst.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.