Wes­tern

Plaza Kvinna - - MO­DE -

Det rå­der ing­en tve­kan om att wes­ter­nin­flu­en­ser nu är A och O för den trend­med­vet­na. En snygg de­talj till en an­nars en­kel out­fit är en bo­lo, som bäst kan be­skri­vas som en hy­brid mel­lan hals­band och slips.

Hals­band, 6 250, Lou­is Vuit­ton. Skjor­ta, 1 799 kr, By Ma­le­ne Bir­ger. Byxa,3 500, Bi­te Stu­di­os.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.