Rep­til­mönst­rat

Plaza Kvinna - - MO­DE -

Sna­ke­print är ut­an tve­kan det he­tas­te mönst­ret för till­fäl­let och kan i prin­cip pry­da vil­ken ac­ces­so­ar som helst. Välj ett i mil­da grei­ge-ny­an­ser el­ler var­för in­te slå på stort med ett rep­til­möns­ter i en klar färg som gult, grönt el­ler rött?

Väs­ka, 13 025 kr, Mul­ber­ry.

Fo­to­graf Jo­se­fi­ne Bäck­ström Sty­list Kaj­sa Svens­son Hår och ma­ke­up El­va Ahl­bin Mo­dell Ce­ci­lia Agy­ei/Stock­holms­grup­pen

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.