boos­ta hå­ret

Plaza Kvinna - - SKÖN­HET / TEST -

Hå­ret ska som be­kant in­te tvät­tas allt­för of­ta, där­för kan ett torr­scham­po kom­ma väl till hands för att för­länga livs­ti­den på fri­sy­ren. Pro­duk­ten är dess­utom många gång­er bra för att ska­pa struk­tur som un­der­lät­tar vid sty­ling. Re­dak­tio­nen har testat fy­ra pro­duk­ter i jak­ten på det per­fek­ta torr­scham­pot.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.