WATER KILLER DRY SHAM­POO, 249 kr/200 ml, EVO.

Plaza Kvinna - - SKÖN­HET / TEST -

Även det här torr­scham­pot är kom­bi­ne­rat med struk­tur­spray som ska ge bå­de frä­schör och tex­tur. Det upp­fat­tas dä­re­mot ge be­tyd­ligt bättre ef­fekt som torr­scham­po än som sty­ling­pro­dukt. Ef­ter an­vänd­ning känns hå­ret främst lätt och luf­tigt, men in­te sär­skilt form­bart. He­la re­dak­tio­nen är över­ens om att dof­ten är ljuv­lig och att re­sul­ta­tet blir na­tur­ligt och fräscht. Pro­duk­ten kan dock sy­nas li­te smått i mörkt hår, men det går att mas­se­ra bort gans­ka lätt. Be­tyg: 4/5

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.