RE­FRESHING SPRAY, 199 kr/150 ml, KEU­NE BLEND.

Plaza Kvinna - - SKÖN­HET / TEST -

Re­freshing Spray är en ol­jeab­sor­be­ran­de pro­dukt som dess­utom till­för vo­lym. Hå­ret känns lätt och luf­tigt ut­an att bli strävt och det blir inga som helst vita res­ter ef­ter ap­pli­ce­ring. Re­sul­ta­tet hål­ler he­la da­gen men för­pack­ning­en är även smi­dig att ha i hand­väs­kan ifall snabb touch up öns­kas. Dof­ten är mild men här­lig. Be­tyg: 4/5

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.