DRY SHAM­POO - TEXTURE SPRAY, 279 kr/250 ml, NOIR STOCK­HOLM.

Plaza Kvinna - - SKÖN­HET / TEST -

Noir Stock­holm er­bju­der en kom­bi­na­tion av torr­scham­po och struk­tur­spray i två ny­an­ser, De­ar Darkness för mörkt hår och Sa­ha­ra

Lo­ve Sto­ry för ljust hår. Den­na pro­dukt upp­levs en aning tung vid an­vänd­ning och det är lätt att rå­ka överdo­se­ra så att hå­ret känns strävt. Som torr­scham­po ger spray­en mind­re önsk­värt re­sul­tat, men pas­sar för den med tun­na­re, glatt hår som är ute ef­ter myc­ket ef­fekt och vo­lym. Be­tyg: 2,5/5

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.