Vack­ra rö­rel­ser

Plaza Kvinna - - SPA­NING / HÄL­SA -

Yo­ga och pi­la­tes är två trä­nings­for­mer som in­te ba­ra stär­ker din kropp ut­an ock­så ditt sin­ne. Sam­ti­digt som de ut­ma­nar och sträc­ker ut di­na musk­ler får de dig ock­så att va­ra i nu­et och re­flek­te­ra över hur din kropp känns. Det är nå­got som häl­so­coachen och dan­sa­ren Isa Wel­ly tar fas­ta på i sin åt­ta mi­nu­ter långa Gent­le Pi­la­tes Flow-video som hon gjort till­sam­mans med adi­das. För­u­tom att vi vill bli li­ka gra­ci­ö­sa och få till en li­ka här­lig brit­tisk ac­cent som in­spi­ra­tö­ren skul­le vi in­te tac­ka nej till hen­nes här­li­ga out­fit! Sport-bh, 349 kr, tights, 649 kr, adi­das.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.