sta­den med rätt at­ti­tyd

Plaza Kvinna - - SPA­NING / HÄL­SA - Av Ca­ro­li­ne Thörn­holm

I ett myl­ler av häf­ti­ga de­sign­ho­tell, tren­di­ga kro­gar och kax­i­ga ba­rer har Kö­pen­hamn bli­vit en hot spot när det kom­mer till week­en­dre­se­mål. Sta­den full­kom­ligt vi­bre­rar av liv med nya kvar­ter som pop­par upp med food trucks, konst­gal­le­ri­er och lo­ka­la hant­verk. Cyk­la längs kul­ler­sten­ga­tor, in­stagram­ma färg­gla­da hus­fa­sa­der och spa­na in det de­ka­den­ta krog­li­vet. Stock­holms bro­ki­ga bror vet hur man ro­ar sig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.