Ru­by

Plaza Kvinna - - SPA­NING / HÄL­SA -

Ny­bro­ga­de 10 Klas­sisk cock­tail­bar som synts på ota­li­ga in­ter­na­tio­nel­la topp­lis­tor. Ut­rym­met på­min­ner om en lyx­ig herr­klubb sna­ra­re än bar där lä­der­få­töl­jer, ci­garr­lå­dor och lag­ra­de sprit­dryc­ker sät­ter stäm­ning­en. Med skick­li­ga bar­ten­derns och en am­bi­tiös drink­me­ny ser­ve­ras cock­tails i världs­klass. Det ul­ti­ma­ta stop­pet ef­ter mid­da­gen.

Skjor­ta, 2 195 kr, Mads Nor­gaard.Kjol, 600 kr, En­vii. Väs­ka, 2 150 kr, Ma­ri­mek­ko. Skor, 1 299 kr, Pu­ma.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.