JAZZA

Plaza Kvinna - - KUL­TUR -

Räk­na med en rik­tig mu­sik­fest när årets upp­la­ga av Stock­holm Jazz Fes­ti­val drar igång. In­ter­na­tio­nel­la topp­namn som Car­la Bley Trio och Si­mo­ne Mo­re­no, ny­kom­ling­ar som Yazz Ah­med och Al­fa Mist samt svens­ka jazz­stjär­nor som Bo Sund­ström gäs­tar de oli­ka fes­ti­valsce­ner­na runt om i stan. Stock­holm Jazz Fes­ti­val 2018 är ett mec­ka för in­bit­na jazz- och fu­sio­näls­ka­re, men pro­gram­met är ut­for­mat så att även ny­fik­na ska kunna hit­ta spän­nan­de kon­ser­ter och upp­täc­ka nya stjär­nor. En av årets höjd­punk­ter är den världs­u­ni­ka möj­lig­he­ten att njuta av Mo­ni­ca Zet­terlunds mest äls­ka­de sång­er i två ex­klu­si­va kon­ser­ter i Ar­ti­pe­lags Art­box, där ori­gi­na­lar­range­mang­en för stor­band mö­ter tolk­ning­ar av kän­da jaz­zar­tis­ter som Rig­mor Gustafs­son, Svan­te Thu­res­son och Sa­rah Ri­e­del. Stock­holm Jazz Fes­ti­val på­går 12–21 ok­to­ber och Till Mo­ni­ca äger rum 13–14 ok­to­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.