Tweed Revival

Plaza Kvinna - - JUST NU / TREND -

Med sva­la­re tem­pe­ra­tu­rer föl­jer en läng­tan ef­ter att klä sig i gröv­re ma­te­ri­al, och lik­som många höst­sä­song­er för­ut är det tweed som får age­ra grund­pe­la­re i gar­de­ro­ben. Men istäl­let för att väl­ja den klas­sis­ka dräk­ten vän­der vi blic­ken mot Cal­vin Kle­ins andro­gy­na och fu­tu­ris­tis­ka tolk­ning av tren­den. Plagg i ski­nan­de blankt sil­ver top­pat med nå­gon en­sta­ka ac­ces­so­ar i en stark oran­ge ku­lör ger dig ge­nast en ny och djärv höst­look.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.