That 70’ s Show

Plaza Kvinna - - IN­RED­NING - Av Jennifer Winston

Un­der fle­ra sä­song­er har 70-ta­let in­spi­re­rat oss gäl­lan­de kläd­val och nu bör­jar år­tion­det sak­ta men sä­kert le­ta sig in i vå­ra hem. Med in­spi­ra­tion från de lyx­i­ga och sob­ra de­lar­na av år­tion­det med lång­hå­ri­ga ry­a­mat­tor, spän­nan­de for­mer och mur­rig be­lys­ning – gi­vet­vis i to­ner som se­naps­gult, brunt och rost­rött – in­re­der vi hös­ten. Länge har den skan­di­na­vis­ka in­red­nings­sti­len med vita väg­gar och nät­ta trämöb­ler do­mi­ne­rat vå­ra hem, men 70-talst­ren­den bju­der på hem med per­son­lig­het som vå­gar ta plats. Sat­sa på en sväng­få­tölj i sam­met el­ler en lur­vig mat­ta med ovän­tat möns­ter. El­ler gå vå­ga gå he­la vägen med en här­lig hel­täck­nings­mat­ta och klä de tris­ta vita väg­gar­na med mur­ri­ga trä­pa­ne­ler för rätt käns­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.