yt­ter­plagg

Plaza Kvinna - - MO­DE / SHOP­PING - av kaj­sa svens­son

Så var det änt­li­gen dags – gui­den för sä­song­ens yt­ter­plagg. Vi har scan­nat al­la vis­ning­ar och hand­ploc­kat de fem jac­kor och kap­por du ba­ra in­te får mis­sa vid näs­ta in­köp. Vad sägs om en le­o­pard­kap­pa, sher­ling­jac­ka el­ler her­rock? El­ler var­för in­te en lack-trench­coat el­ler den hy­pa­de sil­ver­jac­kan? Oav­sett vil­ken stil du har vå­gar vi näs­tan lo­va att det ska fin­nas nå­got som fal­ler dig i sma­ken. I van­lig ord­ning bjuds det för­stås även på tips för hur jac­kor­na mat­chas bäst. En­joy!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.