Wild Child

Plaza Kvinna - - MO­DE / SHOP­PING -

Le­o­pard­mönst­ret le­ver vidare sä­song ef­ter sä­song och den här hös­ten ska det helst även sy­nas på vå­ra yt­ter­plagg. Area vi­sar hur du bäst kom­bi­ne­rar den med asym­met­ris­ka ör­häng­en, silv­ri­ga skor och den gam­la klas­si­kern – blå ma­sca­ra. Vi har valt ut fy­ra va­ri­an­ter av le­o­pard­kap­pan, allt från den mör­ka, mer dis­kre­ta mo­del­len till den ri­vi­ga fusk­päl­sen, så det finns nå­got för al­la som är sug­na på en höst med myc­ket klös.

01. Kap­pa, 2 649 kr, Se­cond Fe­ma­le. 02. Kap­pa, 2 199 kr, Costum­ma­de. 03. Fusk­päls, 3 800 kr, Stand. 04. Kap­pa, 649 kr, Rain­bow/Bon Prix. 05. Klän­ning, 999 kr, True Deca­dence. 06. Ör­häng­en, 2 649 kr, Er­man­no Scer­vino. 07. Ma­sca­ra i ny­an­sen Ter­ryB­leu, 385 kr, By Ter­ry. 08. Sko, 7 835 kr, Pro­en­za Shou­ler.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.