Wes­ter n In­flu­ence

Plaza Kvinna - - MO­DE / TREND - jennifer winston tf mo­de­chef

Det rå­der inga tvi­vel om att vin­dar­na blå­ser från väst i höst. Lou­is Vuit­ton vi­sar med enk­la men ef­fekt­ful­la me­del hur sä­song­ens snyg­gas­te trend bärs upp. Jag sat­sar på en ned­to­nad och ret­ro­in­spi­re­rad stil med ett ked­jeskärp i mid­jan, långa och vi­da je­ans i mörk de­nim och vas­sa cow­boy­boots. Bå­de kax­igt och av­slapp­nat coolt! Ad­de­ra gär­na de­tal­jer i ne­on à la 80-tal för en lek­full käns­la. Med ett par to­na­de bå­gar och en lång shear­ling­jac­ka i mo­dell XL är jag mer än re­do för en höst i sann wes­tern-an­da.

01. Trö­ja, 499 kr, We­ra. 02. Ked­jeskärp, 199 kr, BonPrix. 03. Kjol, 280 kr, Boo­hoo. 04. Je­ans, 1 300 kr, Cal­vin Klein Je­ans. 05. Skor, 6 900 kr, Cé­li­ne. 06. Sol­glas­ö­gon, 1 298 kr, Ace & Ta­te. 07. Fusk­päls, 999 kr, H&M. 08. Na­gel­lack i ny­an­sen Li­fe Ga­ve Me Le­mons, 120 kr, OPI.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.